Integrasjon Nexus Racebox - Garmin GNX 120

Da har vi endelig fått til integrasjonen mellom Nexus Racebox og Garmin GNX 120 displayene. Etter mye frem og tilbake med support i Sverige viser det seg at det er en feil i software for GNX 120. Dersom en har valgt Norsk som språk er det ikke mulig å velge "Alle" eller "Egendfinerte" fra menyen når en skal velge hvilke data som skal vises. Da låser displayet seg og en må slå av og på strømtilførsel for å få det live igjen. Løsningen inntil videre er å velge engelsk språk før en konfigurerer. Så