Forsiden - opstvedt.com

Rapport etter seiltur med NOR 12540

Dette var goey, selv om vi bare unntaksvis fikk proevd noe av fartspotensialet. Vi startet med aa gaa over seilene sammen med Thomas Nilsson fra North. Det viste seg at forlikene paa begge forseilene var litt i lengste laget slik at vi ikke fikk full spenning i forliket. Dette hadde ikke noen betydning i forhold til de forholdene som vi seilte under, fra 1-6 M/S. Saa viste det seg at den patenten for uthal som Dehler og Selden hadde kommet frem til med hensyn til at en hadde kommet frem til at en ville korte inn bommen, men beholde E maalet ikke fungerte med seil som er sydd etter maks E maal. Uthalet var en vaier som det var paapresset et oeye paa med en taluritt. Naar en proevde aa stramme uthalet saa endte taluritten opp i blokken paa enden av bommen. Loesningen her blir aa fjerne vaieren og erstatte den med et Spectra tau som loeper igjennom maljen paa storseilet og knyttes tilbake i enden paa bommen. Da blir det mulig aa faa fullt trykk i underliket paa storseilet samtidig som en ogsaa faar en ekstra dobling av utvekslingen paa uthalet.

Det stoerre rattet viste seg aa fungere helt utmerket. Naa satt jeg paa kanten med haanden hvilende paa kneet og tak rundt rattet - Meget bra. Baaten var utrolig fin aa styre, og med rett seiltrim fikk en akkurat det lille trykket som trengtes som tilbakemelding fra roret. Noe som imponerte meg var hvor lett det var aa slaa med kun storseilet opp og 1 M/S vind. Det var bare aa vri paa rattet, saa toernet baaten uten antydning til stopp. I det hele tatt var rorfoelelsen veldig bra.

For det meste saa laa vinden fra 1-3 M/S, men en liten periode saa frisket den litt paa slik at vi hadde 5-6 M/S vind. Jeg har lenge vaert spent paa hvordan baaten ville takle slike forhold med kun 2 personer ombord (Thomas var dratt). Med korrekt trimming av seilene, og roring slik det skal gjoeres saa viste det seg aa vaere helt uproblematisk. Vi hadde aldri mer en 20 grader krengning under de forholdene. Paa kryss saa vi opp mot 7.2-7.3 paa maaleren (som jeg tror viste litt lite) paa det beste. Det skal bli spennende aa se hva vaar gjoer med alle gutta ombord og 10 M/S.

. Seilene fra North saa veldig fine ut, og bortsett fra spinnakeren som vi ikke fikk testet (Dehler hadde glemt aa levere med et fall og blokker til nedhalet) saa fungerte de meget bra.

Av en eller annen grunn saa hadde Dehler glemt aa legge ved en beskrivelse av hvordan de tenkte at fokk innhal skulle lages til (blokker og cleater er der) saa her proevde vi forskjellige varianter, men syntes ikke at noen av dem egentlig var spesielt smarte. Siden det er Dehler UK som har kommet opp med oppsettet (RS utgave slik jeg har) saa skal vi kontakte dem og be om bilder paa hvordan det er gjort paa "Deliverance 6".

De nye hyllene som Dehler hadde laget til i for- og akterkabinen var akkurat slik jeg ville ha gjort det. Jeg kroep litt rundt omkring og lettet paa luker i doerken for aa faa klarhet i hvor enkelt det blir aa trekke frem slangene til radiatorene (Vi skal ha vannbaaren varme), og det saa ut som om det skulle la seg gjoere uten altfor store problemer. Dehler har naa lagt en plate over dieseltanken, med en luke over der dieselfilteret sitter. Dette var foer de gjorde det etter min mening helt paa trynet og naa har de bare gjort ting verre. Dette har bare forsterket min beslutning om aa fjerne dieselfilteret fra toerkeskapet og plassere det i motorrommet der det hoerer hjemme. Slik det er naa skal en ha rimelig smale og smidige hender og armer for aa komme til aa bytte filter (og ikke minst stoedig for aa unngaa soel).

Summa summarum var dette akkurat den oppturen jeg trengte naa som vi virkelig naermer oss levering av vaar baat. DETTE VAR KJEMPEGøY!!!!